Warande 7 - 8501 Heule Tel. 056 36 28 02 info@vzwconstructief.be

Groenbeheer

Werkatelier Constructief beschikt over verschillende ploegen die kunnen instaan voor allerhande vormen van groenbeheer in de ruimste zin.

Landschapszorg

Hier ligt de nadruk op op natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Groenonderhoud

Hier richten we ons meer tot het traditionele onderhoud. Dit kan gaan om particuliere tuinen, openbaar groen en bedrijventerreinen.

Onkruidbeheer

Met aangepaste machines doen we aan onkruidbestrijding, er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.